Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun

Cumhuriyet barıştır.
Cumhuriyet bağımsızlıktır.
Cumhuriyet düşünce özgürlüğüdür.
Cumhuriyet basın ve ifade özgürlüğüdür.
Cumhuriyet eşitliktir.
Cumhuriyet bilim ışığında ilerlemektir.
Cumhuriyet hukukun üstünlüğü ve adalettir.
Cumhuriyet kadın-erkek eşitliğidir.
Cumhuriyet laikliktir.
Cumhuriyet gerici ve dinci zihniyete ve düzene ‘geçit yok’ demektir.
Cumhuriyet ulusun egemenliğidir.
Cumhuriyet hilafet ve saltanatın sonu demektir.
Cumhuriyet her türlü etnik köken, cinsiyet, din ayrımcılığına karşı el ele durmak demektir.
Cumhuriyet tüm halkların kardeşçe ve eşitçe bir arada yaşaması demektir.

Her türlü baskı, sömürü, şiddet ve sindirmeye rağmen, onlarca yıldır delik deşik edilen ve tamamen yok edilmesi için savaş açılan cumhuriyeti aydınlanmacılar, emekçiler, ilericiler yaşatacak.

Avrupa’da görev yapan Türkiye kökenli gazeteciler olarak cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Yönetim Kurulu